Volg ons via Twitter
 Kwaliteit is gratis!
kwaliteit

Quality is free

Philip B. Crosby kwam jaren geleden al tot deze conclusie (kwaliteit is gratis) en VDC is het met hem eens, of eigenlijk ook niet: Kwaliteit is niet gratis, kwaliteit levert veel op!

Kwaliteit start bij VDC bij het begin: een Programma van Eisen, een Plan van Aanpak. Zonder een gedegen onderzoek naar requirements is kwaliteit een toevalstreffer, zonder planmatig werk een hoop op zegen. VDC kan de kwaliteit van software eenvoudig beoordelen.

Er zijn vele definities van “kwaliteit” in omloop, VDC hanteert de volgende definitie:
Kwaliteit is het overtreffen van de klantverwachting

 

 

 

Gap

GAP theorie

Voor services wordt bij kwaliteitsanalyse gebruik gemaakt van de GAP-theorie. De theorie behandelt grof gezegd de diverse gaps (kloven) tussen de service-belevingen van diverse partijen. De belangrijkste kloof is die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (tussen klant en leverancier), maar in de ICT is er nog een essentiele gap: die tussen start en eind van een project. VDC heeft daar niet alleen een theorie over, ze heeft er ook een oplossing voor.

Copyright 2011-2014 © Van Dorth Consultancy