Volg ons op Twitter
 Een gezonde gezondheidszorg

Start met een assessment

Een gezonde gezondheidszorg start met een assessment. Het doel van het assessment is te beoordelen waar de organistatie staat en welke weg er af te leggen is om te komen tot de beoogde doelstellingen. Het assessment resulteert in een verbetertraject. Afhankelijk van de wensen kan bij de start van het assessment uitgegaan worden van bepaalde eisen, een bepaald budget of wordt als uitganspunt de zgn. referentiearchitectuur gekozen — zie onderstaand figuur.
Hoe het assessment ook vormgegeven wordt, de start, binnen de opdracht, is het in kaart brengen wat de huidige status van de verschillende ICT bouwblokken van de instelling. De ambities van een instelling worden hierin direct meegenomen.

Resultaten naar aanleiging van uitgevoerd assessment:

  • efficiënte zorgprocessen

  • synergievoordeel

  • betere integratie

  • lagere beheerkosten, lagere TCO

  • verbetering functionaliteit, nieuwe mogelijkheden

  • hogere beschikbaarheid

   

referentie architectuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het assessment resulteert in een assessmentrapport met daarin in een overzicht de toestand en status van de verschillende beoordeelde bouwblokken, benevens verbeteringsvoorstellen. Hierdoor ontstaat direct inzicht in wat de goede, minder goede punten (verbeterpunten) zijn en waar door integratie en verbetering winst te behalen is. Daarnaast wordt ontbrekende functionaliteit in kaart gebracht.

Deze winst, zoals aangegeven in het assessmentrapport, kan onder anderen liggen in verbeterde functionaliteit voor de eindgebruikers, verbeterde, efficiënte zorgprocessen, synergievoordeel, nieuwe mogelijkheden klanten, lagere beheerkosten, lagere TCO, betere integratie, hogere beschikbaarheid en het uitvoeren van geïntegreerde aanbestedingen waardoor integratierisico's bij de vendors worden neergelegd in plaats van bij de instelling.

Met het assessment kan tevens bepaald worden wat het maximaal te behalen resultaat is met een vastgesteld gelimiteerd budget.

VDC genereert met behulp van het assessment direct praktisch bruikbare rapporten, geen theoretische discussies, maar voor de medewerkers direct inzetbare uitgangspunten en richtlijnen op basis waarvan een programma kan worden opgesteld en uitgevoerd.

Copyright 2011-2017 © Van Dorth Consultancy