Volg ons op Twitter
 Meeontwikkelen in de gezondheidszorg
zorgblokken

Actiepunten

Een uitgevoerd assessment levert een rapport waaruit actiepunten kunnen voortvloeien — een of meerdere blokken (die hiernaast afgebeeld staan) verdienen de aandacht. Uiteindelijk dienen de veranderingen het zorgproces/businessproces te verbeteren. De gelaagde structuur in het nevenstaande figuur geeft al aan dat de business afhankelijk is van 2 service lagen. Een gedegen aanpak richt zich in eerste instantie op de onderste lagen met als doel de bovenste laag, de businesslaag, voor lange tijd feilloos te ondersteunen. Bouwen onder architectuur noemen we dat bij VDC.

 

De rol van architectuur is in de eerste plaats het hebben van een stuurinstrument om de vele aspecten van de hedendaagse ICT in de zorg in kaart te brengen en te managen (het assessment). Daarnaast is de rol van de architectuur het (blijven) bewaken van de samenhang van en de integratie tussen de verschillende ICT functionaliteiten binnen een instelling, daarmee ervoor zorg dragend dat het totaal veel meer is dan de som der delen. De dienstbaarheid aan de zorgprocessen en/of de businessprocessen staat daarbij voorop.

VDC heeft een ruime ervaring in de gezondheidszorg, en heeft o.a. aan de basis gestaan van vernieuwingen in zorgprocessen, de realisatie van ICT infrastructuur en de creatie van ICT platform, dit voor ondermeer Orbis Medical Park, HagaZiekenhuis, ZorgSaam.

VDC kan ook voor u een essentiële rol vervullen bij:

  • Het opstellen van conceptuele ontwerpen voor ICT bouwblokken welke in overleg met de verantwoordelijke afdelingen en medewerkers worden opgesteld, zodat ze goed passen bij de behoeften van de organisatie en het beschikbare budget.
  • Het opstellen van aanbestedingen waarin ook de integratie met andere bouwblokken worden meegenomen en waar de risico's bij de vendor worden neergelegd in plaats van dat de instelling achteraf met veel meewerkkosten wordt geconfronteerd.
  • Het beoordelen van ingediende offertes, waarbij het geregeld belangrijker is van wat er niet in staat dan wat er wel in staat. Wij weten van de hoed en de rand op een groot aantal terreinen.
  • Het ontwerpen en uitvoeren (ontwikkelen) van integratie van bouwblokken, eventueel met ontwikkelen en bouwen van de daarvoor benodigde (beperkte) maatwerk software.
  • Projectleiding voor de realisatie van (deel)projecten
  • Technische ondersteuning van lokale uitvoerders en huisleveranciers waar nodig

 

Copyright 2011-2017 © Van Dorth Consultancy