Volg ons op Twitter
 VDC Gap8 theorie
bridges gap

Vervolg Gap8 theorie

Discussies, met ondermeer klanten, over de Gap8 theorie hebben de volgende punten opgeleverd:

 • Duurder: Wordt het allemaal niet duurder om op deze manier te werken?
  Ja, op het eerste gezicht lijkt dat zo te zijn en inderdaad voor kleine producten hoeft er soms geen rekening gehouden te worden met Gap8. Meestal blijkt echter dat, rekeninghoudend met Gap8 en de daardoor ontstaande intensieve samenwerking er een veel beter product gemaakt wordt — een product dat anders pas ontstaan zou zijn na het maken van verandering op verandering, met alle onkosten van dien. Vergelijk het maar met meerwerk bij een aangenomen klus: de aangenomen klus was qua kosten acceptabel, het meerwerk meestal niet. Daarnaast leidt Gap8 tot een betere architectuur van een product. In de bouw zou een “Gap8-architect“ u bijvoorbeeld vragen: "zou u ooit een derde etage overwegen?".
 • Fixed-price: Kan een product ooit fixed-price geleverd worden?
  Ja, dat kan, maar niet elke verandering past (uiteraard) binnen een overeengekomen budget. De aanpak van productontwikkeling is anders, rekening houdende met Gap8. De gehanteerde projectmanagementmethode is gebaseerd op Scrum: centraal staan waardecreatie, vroegwerkende (deel)oplossingen en uiteraard directe feedback. Alles is gericht op het eindresultaat, maar alles is ook gericht op het creëren van waarde, gericht op het businessproces. Details worden niet uit het oog verloren, maar details die nog geen waarde vertegenwoordigen worden nog niet gemaakt. Praktijk wijst uit dat sommige details die bij aanvang reeds een absoluut deel van de eindoplevering zouden vormen, helemaal nooit gemaakt worden door verandering van inzicht.
 • Uitstel: Uitstel leidt tot een beter product
  Inderdaad, uitstel leidt tot een beter product en niet alleen tot een beter product maar veelal ook tot een goedkoper product. Je hoeft niet ver terug in de tijd te gaan om deze stelling te kunnen onderbouwen: wat kostte de eerste PC wel niet, de eerste flatscreen TV, of het eerste mobieltje? Een eerste goede rekenmachine (om maar eens diep te graven, een Ti-51A, meer dan duizend gulden...). Sommige mensen weerhoudt dat om iets te kopen, de meeste mensen niet, want wie wil of kan er tegenwoordig nog zonder een mobieltje?
 • Gap8 ⊂ Gap5: Gap8 is onderdeel/subset van Gap5
  Dit is inderdaad juist. Gap8 zou je als onderdeel van Gap5 kunnen zien, maar de oorzaak van Gap8 is tijdgerelateerd en niet zoals alle andere Gaps een direct gevolg van perceptieverschil tussen klant en provider. Het apart belichten van Gap8 biedt nieuwe inzichten. Gap5 heeft het meest betrekking op de klant en kan als zodanig beschouwd worden als de echte maatstaf voor kwaliteit van een dienstverlening. Gap8 belicht de klant/provider relatie in de tijd en kan derhalve beschouwd worden als een maatstaf voor samenwerking tussen beide partijen.
 • Tijd: Het kost de klant meer tijd
  Inderdaad juist. Rekening houden met Gap8 kost wat extra tijd van alle betrokken partijen, maar de resultaten zijn doorgaans dusdanig dat die tijd (en de daarmee verbonden kosten) snel terugverdiend worden. Vergelijk het met het bouwen van een huis: een Gap8-architect zal niet beginnen met de details van de slaapkamers, maar zal wel vragen hoe het huis hoofdzakelijk gebruikt gaat worden of (in de toekomst) een tweede badkamer, een kantoorruimte, gewenst is of er (ooit) een vaste trap naar zolder gewenst is. Wie rekening houdt met Gap8 spendeert meer tijd in de wording van een service of product, maar zal bij oplevering niet met een verouderd eindproduct zitten en zal bovendien langer voordeel ondervinden van het eindresultaat.
Copyright 2011-2017 © Van Dorth Consultancy