Volg ons op Twitter
 Digitaal ziekenhuis
dh

Architectuur digitaal ziekenhuis

De omvorming naar een digitaal ziekenhuis is een ware metamorfose. De buitenkant van het ziekenhuis mag er dan nog wel identiek uitzien, de binnenkant is qua procesafhandeling niet meer terug te herkennen. Businessprocessen lopen efficiënter, patiënten worden klanten, prestatieoverzichten worden als dashboard aan de directie getoond, kwaliteit van de gezondheidszorg neemt toe en nieuwe businessmogelijkheden dienen zich aan.

De omvorming naar een digitaal ziekenhuis is geen sinecure, maar VDC kan ziekenhuizen helpen bij het oplossen van de typische knelpunten die in deze transformatie voorkomen.

In de praktijk besteden ziekenhuizen onevenredig veel tijd aan het ontwikkelen en plannen van de fysieke bouw en inrichting van de nieuwbouw/vernieuwbouw en wordt de noodzakelijke integratie van de nieuwe ICT services in de bouw vergeten of veel te laat gestart. VDC kan dit traject begeleiden en ondersteunen.

In de praktijk hebben ziekenhuizen in veel gevallen niet de juiste architectuur, organisatie en inrichting van hun ICT services om aan de kwaliteitseisen voor een Digitaal Ziekenhuis te kunnen voldoen (empirisch). VDC kan de transformatie van de huidige ICT services naar de eisen voor het digitale ziekenhuis begeleiden en ondersteunen. Daarbij wordt ook gekeken naar het behoud en verbetering van de goede delen van de huidige inrichting.

In de praktijk hebben ziekenhuizen in veel gevallen niet de juiste organisatie om een complex ICT bouw- en transformatieproces in goede banen te leiden. Oorzaak is vaak het ontbreken van een ICT referentiearchitectuur op basis waarvan het management van het ziekenhuis de verschillende aanbestedingen en integraties kan sturen.

Een belangrijk symptoom van dit probleem is dat afdelingen onafhankelijk en zonder integratie van de programma’s van eisen ICT services gaan aanbesteden, waarbij achteraf blijkt dat de aangeschafte ICT services slecht op elkaar aansluiten en de beoogde synergievoordelen voor het ziekenhuis niet gehaald worden en waarbij het ziekenhuis uiteindelijk met de hoge kosten voor integratie blijft zitten.

VDC kan helpen om op basis van een ICT referentiearchitectuur te komen tot aanbestedingen die enerzijds recht doen aan de functionele wensen van afdelingen en anderzijds als puzzelstukken naadloos in elkaar passen. Daarbij worden de leveranciers verantwoordelijk gemaakt voor de goede integratie en worden (vaak onzichtbare) gevolgkosten vermeden.

Copyright 2011-2017 © Van Dorth Consultancy