Volg ons op Twitter
 Architectuur digitaal ziekenhuis

De architectuur van het digitale ziekenhuis

Veel Nederlandse ziekenhuizen willen nu en in de komende jaren de kwaliteit van hun primaire zorgprocessen verbeteren door een grotere en integrale inzet van ICT. Dit gebeurt veelal in het kader van nieuwbouwplannen of vernieuwbouwplannen, waarbij ook de IT architectuur en infrastructuur moeten worden aangepast.

 

Die ziekenhuizen vormen zich daarmee om van een gewoon ziekenhuis naar een Digitaal Ziekenhuis. Potlood en papier, zoals hiernaast staan afgebeeld, behoren definitief tot het verleden. Een Digitaal Ziekenhuis is een ziekenhuis waarbij de primaire zorgprocessen volledig afhankelijk worden van ICT ondersteuning. Deze transitie lijkt stapsgewijs te kunnen gaan, maar verdient aandacht en architectuur om beoogde doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

 

De drivers voor al deze veranderingen zijn, naast kwaliteitsverbeteringen, onder andere:

 • De patiënt staat centraal
 • Verbetering van efficiency in de zorg
 • Verlaging van de kosten
 • Voorkomen van medische fouten
 • Verbeteringen in de diagnostiek
 • Invoering landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
 • Wetgeving
 • Concurrentie
 • Uitwisselen van informatie met zorgpartners
 • Betere beveiliging van informatie

De beschikbaarheid van de IT services is daarmee plotseling een noodzakelijke voorwaarde geworden voor het verlenen van zorg in het primaire zorgproces. Dit heeft grote gevolgen voor de eisen die aan functionaliteit, kwaliteit en beschikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de ondersteunende ICT services moeten worden gesteld.

Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Tijd- en plaatsonafhankelijke beschikbaarheid van informatie
 • Papierloos werken (Elektronisch Patiëntendossier EPD)
 • Patiënt Entertainment services
 • Gegarandeerde beschikbaarheid van ICT services (SLA)
 • Gegarandeerde performance van ICT services (SLA)
 • Beveiliging van informatie en ICT services
 • Ziekenhuizen zijn 7x24 uur organisaties
 • 7x24uur bedrijf van ICT services
 • 7x24uur beheer en ondersteuning van ICT services
 • Kostenverrekening voor gebruik ICT Services
 • Uitwijkvoorzieningen in geval van calamiteit

Waar in de oude situatie nog kon worden teruggevallen op papieren dossiers op afdelingen en handmatige procedures is dat in een digitaal ziekenhuis niet meer mogelijk. Een aantal ziekenhuizen hebben de transformatie naar een digitaal ziekenhuis met succes gemaakt of zijn daar momenteel mee bezig.

VDC heeft o.a. het Orbis Medical Park en het HagaZiekenhuis begeleid in het gehele traject van definitie van de ICT referentiearchitectuur voor het ziekenhuis tot en met het begeleiden van de aanbestedingstrajecten voor de verschillende ICT services en de integratie daarvan.

 

Copyright 2011-2017 © Van Dorth Consultancy