«

»

May
25

Eeuwig leven

Het is meer dan 30 jaar geleden dat ik als jochie op de schaakclub van Almelo discussies had over het feit of een computer ooit de mens zou kunnen verslaan achter het schaakbord. Gebaseerd op mijn toen korte computer ervaring was ik er heilig van overtuigd dat het moment zou komen. Ik was de een van de enigen. Het feit dat de computers jaarlijks sneller werd was mijn argument. Een tegenargument was dat het spel zo complex was dat dat nooit goed te coderen zou zijn. We weten ondertussen wel beter. Het argument van snelheid heeft een diepere lading dan menigeen denkt. Door snelheidsverbeteringen is het mogelijk op een hoger abstractienivo te werken, wat het coderen aanzienlijk makkelijker en doorgrondelijker maakt.
Een mooi voorbeeld is de programmeertaal Java, gemaakt om op een hoger nivo in een eigen omgeving binnen het eigenlijke systeem te functioneren. Een soort virus (maar dan geen kwaadwillend virus – hoewel Microsoft daar jaren anders over dacht). Wat ook te denken van virtuele systemen: computers draaien probleemloos verscheidene systemen naast elkaar.
Wat 30 jaar geleden gold, geldt nu nog steeds, met dit verschil dat het allemaal nog veel sneller gaat met de ontwikkelingen. Wellicht kan gesteld worden dat de ontwikkelingen exponentieel toenemen. Wat ik toen opperde voor het schaken, opper ik nu voor het leven. Binnen 50 tot 100 jaar hoeft er niemand meer dood. Mijn generatie of wellicht de volgende konden zomaar eens de laatste stervelingen zijn. De aanhoudende miniaturisering zal op celnivo ingrijpen en zal daar zijn werk doen – hetzij goed, hetzij kwaad. De verdere miniaturisering zal ook tot robotisering leiden. De vraag is of de mens zoals wij hem nu kennen zal blijven bestaan, of het niet straks een bezienswaardigheid wordt in een mensentuin (ergens in Emmen of, indien beter, in Almere). Ik acht de kans verwaarloosbaar klein dat wij niet zelf een monster stap zetten in onze eigen evolutie, een stap waarmee wij eigenlijk al bezig zijn. Uiteraard kan het experiment uit de hand lopen: het leven is net een schaakspel, je kunt een zet doen met destructieve gevolgen. Maar afgezien van godsdienstwaanzin, akelige virussen, inslaande projectielen, ecologische rampspoed en/of ander onheil, staan wij binnenkort op een punt waarop de mens maakbaar is en de computer…, de computer beter is dan de mens, en niet alleen op het gebied van schaken, maar op elk terrein.
ICT heeft meer mogelijkheden geboden dan menigeen voor mogelijk hield, dan wel voor mogelijk wilde houden… Welkom in de nieuwe werkelijkheid.