Category Archive: Kwaliteit

Kwaliteitsaspecten binnen de ICT

Dec
08

Malen

Afgezien van het nogal vervelende feit dat de echt uitdagende problemen met een systeem meestal aan het eind van de vrijdagmiddag ontstaan is het troubleshooten ervan wat mij betreft één van de leukere aspecten. Het in kaart brengen en interpreteren van de symptomen en deze analyseren en combineren tot een mogelijke oorzaak en daarmee een …

Continue reading »

Nov
03

Certificering, ervaring, certificering, ervaring

In de wereld van de IT, op het gebied van “staffing”, is het voor zover ik kan overzien heel gebruikelijk om mensen te selecteren op basis van een aantal keywords in een CV in combinatie met, al dan niet officieel erkende, certificering. Naast aantoonbare, maar hoe doe je dat, ervaring worden vaak een aantal certificaten, …

Continue reading »

Oct
20

Software technologie selectie

Hoe selecteer je technologie voor je software ontwikkelproject? Het maken van dit soort keuzes en selecties is in veel gevallen werk voor een (software) architect. Even afgezien van de discussie wat die rol precies inhoudt, is het antwoord natuurlijk het archetypische architecten antwoord: “dat hangt er vanaf” (~ “it depends”). In sommige gevallen kan het …

Continue reading »

Sep
22

Podcasts & apps

Enige jaren geleden, in een periode waarin ik te maken had met veel woon-werk-reis-uren, raakte ik behoorlijk uitgekeken, eigenlijk uitgeluisterd, op zich elk half uur herhalende nieuwsprogramma’s. Min of meer uit verveling onderweg begon ik met een audiocursus in een mij vreemde taal. Erg leuk, maar ook daar komt een eind aan. Die audiocursus beluisterde …

Continue reading »

Aug
24

SLA

stem

Waar hebben we de overheid eigenlijk voor? Is overheid = overhead? Moet die overheid er wel zijn en zo ja hoe groot en vooral wat moeten ze doen? Ik had met die gedachten eigenlijk nooit beziggehouden totdat ik een SLA (Service Level Agreement) een jaar of 20 geleden onder ogen kreeg. Het betrof outsourcing van …

Continue reading »

Jun
19

Tevreden

tevreden

Keek onlangs nog eens naar mijn Sudoku-cruncher (uit 2006), een programmaatje, vlotjes geschreven in C# (C-Sharp). Ondanks de juiste werking, en ondanks het feit dat ik al een paar keer wat “prijzengeld” ermee verdiend had door Sudokupuzzels op te lossen, was ik er niet echt tevreden over. Het kon mooier en beter. Aan de slag …

Continue reading »

Mar
24

No Show

Wissel

Het was lente, de vogels floten, de zon scheen, weldra zou het jonge groen ontluiken. Het was ochtend, wat fris nog, druk, een chaos zelfs. Geen trein die reed, de seinen staakten, de wissels hielden het voor gezien. Te warm voor de tijd van het jaar zou het worden. Een stem schalmde door het station, …

Continue reading »

Nov
01

Succes verzekerd

Draagvlak

Wanneer ben je van tevoren zeker van het succes van het project? Dat is lastig te bepalen. Wat makkelijker gaat is dat je soms zeker kan stellen dat een project NIET gaat slagen. Ik zal daar een voorbeeld van geven: Er bestaan tools in de markt die claimen het testproces te kunnen automatiseren. Veel voorkomende …

Continue reading »

Oct
11

Mooi heeft zo zijn voordelen

Mooi

“Mooie mensen zijn gelukkiger en prettiger in de omgang dan minder mooie mensen.” De ratio achter de uitspraak is dat “mooi” warme gevoelens oplevert bij anderen en dat die warmte in zekere zin weer teruggekaatst wordt. Iedereen kent natuurlijk wel de voorbeelden van een konijn, eekhoorn en andere knuffelachtige dieren, waar in principe hetzelfde voor …

Continue reading »

Oct
06

Perfectionist

steve jobs

Steve Jobs was een perfectionist, iemand waarvoor alles tot op de details moesten kloppen. Perfectionisme kan tot mooie resultaten leiden, maar kan de persoon zelf ook onhandelbaar maken. Jobs, zoals wel beweerd werd, toonde beide kanten van het perfectionisme. Met de jaren schijnt ook hij milder geworden te zijn, getuige een uitspraak van hemzelf tegenover …

Continue reading »

Older posts «